Zespół Inżynierii Przestrzennej

Al. A. Mickiewicza 30, pawilon C-4, pok. 406
tel. +48 12 617 22 77
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


prof. dr hab. inż. Piotr Parzych
prof. dr hab. inż. Piotr Parzych
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr hab. inż. Agnieszka Bieda
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Jarosław Bydłosz, prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Bydłosz
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH
dr hab. inż. Piotr Cichociński
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Tomasz Adamczyk
dr inż. Tomasz Adamczyk
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Justyna Jasiołek
dr inż. Justyna Jasiołek
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr inż. Urszula Czabańska
mgr inż. Urszula Czabańska
specjalista w zakresie prac związanych z dydaktyką
mgr inż. Monika Zielińska
mgr inż. Monika Zielińska
doktorant
 • Deklaracja dostępności Open or Close

  1) Cyfrowej strony internetowej Zespołu Inżynierii Przestrzennej:

  Zespół Inżynierii Przestrzennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Inżynierii Przestrzennej. Data publikacji strony internetowej: 17 listopada 2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 17 listopada 2020.

  Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne: Zamieszczone na stronie grafiki promocyjne nie posiadają opisu ponieważ narzędzie zastosowane do ich publikacji nie daje możliwości podania informacji opisowych o grafice. Tekst zawarty na grafikach jest dostępny cyfrowo w mobilnej wersji strony. Aby wyświetlić go na monitorze komputera należy zwęzić okno przeglądarki do szerokości ekranu tabletu.

  Deklarację sporządzono 17 listopada 2020. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 17 listopada 2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni (email: bieda@agh.edu.pl, tel.: +48 12 617 34 30).

  Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie, nie jest możliwe to powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Administracyjnego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie (Al. A. Mickiewicza 30, paw. C-4, p. 116; email: zsobczyk@agh.edu.pl; tel.: +48 12 617 38 91). Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  2) Architektonicznej do budynku głownego AGH (pawilon A-0):

  Wejście główne do budynku znajduje się przy Al. A. Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku (rys. 1). Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

  Trasa od wejścia głównego do budynku do wejścia przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach.

  Rys. 1. Trasa od wejścia głównego do budynku do wejścia przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach.

  Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik. Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe: dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra, częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1 x 1,3 m oraz zewnętrzną, która stanowi wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze. 

  Aula Główna AGH wyposażona jest w system FM wspomagający słyszenie.

  Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy)  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (strona internetowa: bon.agh.edu.pl; email: bon@agh.edu.pl; tel.: +48 12 617 46 30).

© 2020 AGH. All Rights Reserved. Designed By ZIP AGH.

Please publish modules in offcanvas position.